Brøk: Addisjon og subtraksjon

1. Kunne beskrive en del av en mengde med brøk – 6.1 til og med 6.14
2. Kunne finne likeverdige brøker (Kunne utvide og forkorte)
3. Kunne sammenligne brøker – 6.15 til og med 6.26 http://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver/7b/6/a/3
4. Kunne addere og subtrahere brøker – 6.27 til og med 6.34