Brøk: Multiplikasjon av brøk

5. Kunne multiplisere brøk med hele tall – 6.35 til og med 6.46
6. Kunne multiplisere brøk med brøk – 6.47 til og med 6.56
7. Kunne løse tekstoppgaver med brøk – 6.57 til og med 6.65