Deling (divisjon)

Vanlige misforståelser om deling: Hva om det ikke går an å dele?

Dividere med tall som har komma:

Dividere med tall som har to-siffer: